O nás

Správa pohľadávok, ich vymáhanie či nakladanie s pohľadávkami je činnosť, ktorá sa veľmi citlivo dotýka bežných ľudí, občanov, spotrebiteľov a v neposlednom rade aj podnikateľov. Základným prvkom fungovania spoločnosti DPS financial consulting, s.r.o. je snaha o individuálny prístup ku každému klientovi, či už na strane veriteľa, dlžníka alebo iného subjektu využívajúceho naše služby. Aj vďaka spolupráci s dostatočne skúsenými spolupracovníkmi a poradcami, sme schopní zabezpečiť vysokú kvalitu realizovaných služieb.

o nás

Vymáhanie vnímame ako poradenstvo a zároveň proces, ktorý je menný a prispôsobiteľný potrebám každého z našich klientov. Dôraz kladieme najmä na komunikáciu, bez ktorej sme len ťažko schopní zistiť reálny stav nám zvereného, spravovaného alebo nami vlastneného prípadu a tým správne reagovať na potreby klientov, prípadne vhodne nastaviť proces reštrukturalizácie ich financií.

Našim prvoradým cieľom je uspokojiť potreby všetkých zúčastnených strán s prihliadnutím na budúce odbremenenie klientov od stávajúcich alebo budúcich finančných záväzkov, a to bez neprimeraného zaťaženia finančného rozpočtu. Zakončením našej snahy je vyrovnanie všetkých možných záväzkov klientov v čo najvyššej možnej miere s ingerenciou na reálne možnosti klienta.

Spôsob riešenia a nášho prístupu k jednotlivým prípadom vyjadruje poslanie DPS financial consulting, s.r.o.“...naša pomoc je vašou istotou...“

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV | © DPS financial consulting, s.r.o.