Dokumenty

Reklamačný poriadok [ Word .docx ] [ PDF ]

Príloha č.4 vzor Oznámenie existujúcim zmluvným partnerom [ Word .docx ] [ PDF ]

Príloha č.5 vzor Oznámenie existujúcim dlžníkom a neklientom [ Word .docx ] [ PDF ]

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV [ Word .docx ] [ PDF ]

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV | © DPS financial consulting, s.r.o.