Kontaktné údaje

DPS financial consulting, s.r.o.

Tamaškovičova 17
917 01 Trnava
IČO: 46 713 930
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 30047/T

e-mail: dpsfc@dpsfc.sk
tel.: +421 905 400 447

Spolupracujúce spoločnosti:

DUPOS dražobná, spol. s .r.o.

Tamaškovičova 17
917 01 Trnava
IČO: 36 233 935
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 11681/T

e-mail: pohladavky@dupos.sk
tel.: +421 33 5532 722
ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV | © DPS financial consulting, s.r.o.