Listová zásielka

Vážený kleint,
ak ste obdržali list od našej spoločnosti alebo od spoločnosti DUPOS dražobná, spol. s r.o. znamená to, že voči Vám evidujeme pohľadávku.

Prečo je to tak?

Naša spoločnosť sa stala Vašim veriteľom na základe postúpenia pohľadávky na našu spoločnosť, čím sme sa stali Vašim plnohodnotným veriteľom a zároveň partnerom v oblasti jej riešenia a uspokojenia. Od momentu oznámenia o postúpení pohľadávky je plnohodnote opravnená riešť Vašu situáciu už len naša spoločnosť alebo nami splnomocnený zástupcovia.

Ako postupovať v takomto prípade?

Najlepším riešením je okamžite po obdržaní listovej zásielky obrátiť sa na našu spoločnosť, alebo skontaktovať sa s pracovníkmi spolupracujúcich spoločností. Ich kontaktné údaje sa nachádzajú v liste, ktorý ste obdržali. V prípade ak ste ich nenašli, kliknite TU.

Prečo je dôležité kontaktovať našu spoločnosť?

Dlžníci častokrát mylne vychádzajú z predstavy, že ak nebudú svoj problém riešiť, vyrieši sa sám. Realita je však úplne iná a takýto prístup vedie k zbytočnému navyšovaniu nákladov, pohľadávky a strate vašej reputácie ako potenciálneho parntera. Z našich skúseností a dlhoročnej praxe vyplýva, že jediná cesta k zdarnému riešeniu zadĺženia je jedine aktívna spolupráca s veriteľom a hľadanie spoločného riešenia, ktoré by mohlo vyhovovať obom stranám, dlžníkovi aj veriteľovi.

Ako sa identifikovať pri komunikácii s nami?

V momente, ako ste sa rozhodli nás skontaktovať, ste sa rozhdoli správne. Na to, aby naši pracovníci vedeli rýchlo a efektívne spracovať vaše požiadavky, potrebjú identifikovať prípad o ktorý ide. Preto na každom liste, ktorý od nás obdržíte je uvedené identifikačné číslo prípadu, pod ktorým je zaevidovaný v informačnom systéme. Identifikačné číslo nájdete v ľavom hornom rohu pod hlavičkou listu. Ide o sumár znakov v tvare P...

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV | © DPS financial consulting, s.r.o.