Chcem zaplatiť

zaplatiť 1

Vážený klient,
ak ste sa rozhodli pre úhradu pohľadávky, či už v plnom rozsahu, alebo len čiastočne, radi vám poskytneme všetky potrebné informácie na úhradu dlžnej čiastky.

Na úhradu pohľadávky v plnej výške potrebujete vedieť niekoľko údajov:

  • celkovú výšku pohľadávky k dátumu, ku ktorému máte záujem uskutočniť úhradu
  • číslo účtu, na ktorý je potrebné zrealizovať platbu
  • číslo variabilného symbolu, aby mohlo prísť k správnej identifikácii platby

zaplatiť 2

V prípade, ak vám chýba akákoľvek informácia, prosím obráťte sa na nás alebo správcovskú spoločnosť a to prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky:

e-mail: dpsfc@dpsfc.sk
e-mail: pohladavky@dupos.sk
tel.: +421 33 5532 722


zaplatiť 3

Čísla účtov spoločnosti DPS financial consulting, s.r.o.:
Tatra banka, a.s.:   2927880639/1100
OTP Banka Slovensko:   14274897/5200
Slovenská sporiteľna:   5039717458/0900

Číslo účtu spoločnosti DUPOS dražobná, spol. s r.o.:
Tatra banka, a.s.:   2623805437/1100

Úhradu je možné realizovať na ktorýkoľvek z uvedených účtov.

Pri platbe je nutné vždy uviesť správny variabilný symbol pre rýchlejšiu identifikáciu platby.

Dovoľujeme si vás tiež upozorniť, že vaša platba sa považuje za uskutočnenú až momentom jej pripísania na náš účet alebo na účet správcovskej spoločnosti.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV | © DPS financial consulting, s.r.o.