Služby

Mimosúdne inkaso

Produkt mimosúdneho inkasa ponúka klientom komplexnú správu ich jednotlivých pohľadávkových portfólií a následný proces inkasného konania mimo súdneho procesu. Pre klientov zabezpečujeme mandátnu správu pohľadávok, v prvom rade za účelom preverenia bonity a následnej likvidácie jednotlivých pohľadávok.

služby 1

Analýzou a správnym nastavením dokážeme optimalizovať proces likvidácie pohľadávok s čo najvyššie možným dosiahnuteľným  výnosom. Mimosúdne inkaso je založené na analyzovaní stavu jednotlivých klientov, ich portfólií a navrhnutia postupu jednoznačne smerujúceho ku konkrétnym výnosom. Spôsob analýzy jednotlivých klientov pôsobí na zvýšenú efektivitu vymáhania tak pri podnikateľských ako aj spotrebiteľských záväzkoch.

Právne/súdne inkaso

služby 2

Ak nie je možné riešiť vzniknutú situáciu u klienta mimosúdne resp., ak mimosúdne inkaso nezabezpečí dostatočnú vyťažiteľnosť pohľadávky, zabezpečujeme klientovi poradenstvo v oblasti právneho vymáhania pohľadávok a to prostredníctvom interných zamestnancov alebo externých advokátskych kancelárií. Poradenstvo spočíva v zmapovaní a navrhnutí optimálneho riešenia pre klienta, samotnej realizácií a vymáhaní v rámci súdneho procesu.

Výkup zabezpečených a nezabezpečených pohľadávok

služby 3

Odpredaj pohľadávok je jednoduché, elegantné a rýchle riešenie pre klienta. Okamžite zlepšuje cash-flow a zabezpečuje priamy príjem finančných prostriedkov. Naši odborníci reálne ocenia vaše pohľadávky, tak zabezpečené ako aj nezabezpečené. Cieľom ocenenia je stanoviť vyváženú cenu, ktorá určí reálnu hodnotu portfólia, za ktorú je vaše portfólio trhovo predajné. Vo väčšine prípadov, najmä vo vzťahu ku štruktúre kvalite portfólia, poskytujeme okamžitú odplatu za pohľadávky. Pri výkupe pohľadávok sa nezameriavame na konkrétnu skupinu pohľadávok, v závislosti na ich právnom titule, ale sme schopní ponúknuť výkup akéhokoľvek druhu pohľadávok.

Oceňovanie portfólia pohľadávok

služby 4

V prípade záujmu o odkúpenie pohľadávok klientom, na základe rozsahu poskytnutých údajov a podkladov, zabezpečujeme poradenstvo pri oceňovaní a analýze portfólia pohľadávok. Na základe našich odporúčaní a výsledkov analýz oceňovaného portfólia, je klient sám schopný zvážiť cenovú ponuku pre konkrétneho veriteľa.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV | © DPS financial consulting, s.r.o.